Ընթացակարգ

 

Մենք փնտրում ենք աշակերտների, ովքեր իրենց վերլուծական մտածելակերպով և ինքնուրույն աշխատելու ունակությամբ, անձնային հատկանիշներով և նախկին ձեռքբերումներով ներդրում կունենան BISA-ի ուսումնական և հասարակական գործընթացներին:

 

Ժամանակացույց

 

2020թ. Բաց դռների օրերը շուտով կհրապարակվեն: Ժամանակացույցին կարող եք հետևել նաև մեր Facebook և Instagram էջերում, ինչպես նաև կայքի Նորություններ բաժնում:

  • Բաց դռների օր: Հուլիս և Օգոստոս
  • Դիմումի ներկայացում: Հուլիսի 2 — Օգոստոսի 15, 2019
  • Դիմումի վերջնաժամկետ: Օգոստոսի 25, 2019
  • Քննությունների փուլ: Օգոստոս 20 — 29, 2019
  • Արդյունքների հրապարակում: Օգոստոս 30, 2019
  • Պայմանագրերի կնքում: Սեպտեմբեր 1 — 7, 2019
  • Աշնանային կիսամյակի սկիզբ: Սեպտեմբեր 9, 2019

Ուսման Վարձ
և Կրթաթոշակ

 
Միջազգային A-Levels ծրագիր

IA-level ծրագրի տարեկան ուսման վարձը կազմում է 1 100 000 (մեկ միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Ուսման վարձն իր մեջ ներառում է IA-level դասընթացներն ու տարեվերջյան ավարտական քննությունները, TOEFL/IELTS և SAT քննությունների նախապատրաստական դասընթացները, ինչպես նաև արտասահմանում ուսումը շարունակելու խորհրդատվության ծառայությունը: Բավական է համեմատել այսքանը 8,000-ից 30,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ IA-Level և Միջազգային բակալավրիատ (IB) ծրագրերի հետ, որոնք ներառում են միայն դասընթացների արժեքը։
*Վճարված գումարները վերադարձի կամ փոխհատուցման ենթակա չեն:

Միջին դպրոցի Ծրագիր

2019-2020 ուստարվա համար միջին դպրոցի KS3 ծրագրի ամսական վճարը 5-րդ և 6-րդ դասարաններում կազմում է 35 000 ՀՀ դրամ,
իսկ 7-րդ դասարանում՝ 47 000 ՀՀ դրամ:
*Վճարված գումարը ետ վերադարձի ենթակա չէ:

Կրթաթոշակ

BISA-ի սկզբունքներից մեկն այն է, որ աշակերտի առաջադիմությունը պետք է պարգևատրվի: Առաջին ուսումնական տարվա վերջում առավելագույն միավորներ ստացած աշակերտները հնարավորություն ունեն ստանալու մինչև 90% կրթաթոշակ: Կրթաթոշակները վերանայվում են յուրաքանչյուր կիսամյակ:

Դիմում Հայտ

 

Լրացնել դիմում հայտը և այցելել դպրոց դիմումը ամբողջականացնելու համար: Դիմում հայտին կից պետք է ներկայացնել նաև 3×4 երկու լուսանկար՝ անձնագրային լուսանկարի ձևաչափով, ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի պատճենը, ծնողների անձնագրերի պատճենները, վերջին 2 տարիների ուստարիների գնահատականների ամփոփաթերթիկների պատճենները, վկայականների, հավաստագրերի, դիպլոմների, պատվոգրերի, գովասանագրերի, շնորհակալագրերի կամ այլ նմանատիպ փաստաթղթերի պատճենները (եթե առկա են):

 ԱրականԻգականԱյլ


 

Հեռախոս:

 

(+374) 43 509709

 

BISA

Երևան 0033, Հայաստան

Բաղրամյան 67/1

 

Գլխավոր: [email protected]

 

Ընդունելություն: [email protected]