Ժամանակացույց

 

2023-24 ուսումնական տարվա ընդունելությունը մեկնարկել է Փետրվարի 11-ի «Բաց Դռների Օրերից»։ Ստորև կարող եք գտնել տեղեկատվություն BISA-ում անցկացվելիք բաց դռների օրերի ու ընդունելության ժամկետների մասին՝ 2023-24 ուստարվա համար: Ժամանակացույցի թարմացումներին կարող եք հետևել նաև մեր Facebook և Instagram էջերում, ինչպես նաև կայքի Նորություններ բաժնում:

  • 2023 առաջիկա բաց դռների օրեր.
  • 25 Փետրվար, 11 Մարտ, 25 Մարտ, 8 Ապրիլ, 22 Ապրիլ
  • Դիմումների ներկայացման մեկնարկ՝ Մարտ, 2023
  • Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետ՝ Մայիսի 31

Ուսման վարձեր
և կրթաթոշակներ

Ավագ դպրոցի կրթաթոշակներ

BISA-ի սկզբունքներից մեկը բարձր առաջադիմությամբ աշակերտներին պարգևատրելն է: Առաջին ուսումնական տարվա վերջում առավելագույն միավորներ ստացած աշակերտները հնարավորություն ունեն ստանալու մինչև 60% կրթաթոշակ: Կրթաթոշակները վերանայվում են յուրաքանչյուր կիսամյակ:

Interntional A-Levels ուսման վճար

IA-level ծրագրի տարեկան ուսման վարձը կազմում է 1.400.000 ՀՀ դրամ: Ուսման վարձն իր մեջ ներառում է IA-level դասընթացներն ու տարեվերջյան ավարտական քննությունները,

Միջին դպրոցի ուսման վճար

5-7րդ դասարանների ամսական վճարը 2022-2023 ուստարվա համար կազմում է 65,000 ՀՀ դրամ, իսկ iGCSE միջազգային ծրագրի ամսական վճարը 8-րդ և 9-րդ դասարանների համար կազմում է 95,000 ՀՀ դրամ: