Դիմումի ընթացակարգ

 

Մենք փնտրում ենք աշակերտների, ովքեր իրենց վերլուծական մտածելակերպով և ինքնուրույն աշխատելու ունակությամբ, անձնային հատկանիշներով և նախկին ձեռքբերումներով ներդրում կունենան BISA-ի ուսումնական և հասարակական գործընթացներին:

 

Ժամանակացույց

 

Ստորև կարող եք գտնել տեղեկատվություն BISA-ում անցկացվելիք բաց դռների օրերի ու ընդունելության ժամկետների մասին՝ 2020-2021 ուստարվա համար: Ժամանակացույցին կարող եք հետևել նաև մեր Facebook և Instagram էջերում, ինչպես նաև կայքի Նորություններ բաժնում:

  • Մոտակա բաց դռների օրեր՝ մարտի 21 և ապրիլի 18, 2020թ.
  • Դիմումների ներկայացման մեկնարկ՝ մարտ, 2020թ.
  • Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետ՝ օգոստոսի 21, 2020թ.
  • Անգլերենի և մաթեմատիկայի քննություններ՝ մարտի 24-27 և ապրիլի 28-30, 2020թ.
  • Արդյունքների հրապարակում՝ օգոստոսի 28, 2020թ.
  • Պայմանագրերի կնքում՝ սեպտեմբեր 1-4, 2020թ.
  • Աշնանային կիսամյակի սկիզբ՝ սեպտեմբերի 7, 2020թ.

Ուսման վարձեր
և կրթաթոշակներ

 
Interntional A-Levels ուսման վճար

IA-level ծրագրի տարեկան ուսման վարձը կազմում է 1 100 000 (մեկ միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Ուսման վարձն իր մեջ ներառում է IA-level դասընթացներն ու տարեվերջյան ավարտական քննությունները, անգլերենի դասերը, TOEFL/IELTS և SAT քննությունների նախապատրաստական դասընթացները, ինչպես նաև արտասահմանում ուսումը շարունակելու խորհրդատվության ծառայությունը: Բավական է համեմատել այսքանը 8,000-ից 30,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ IA-Level և Միջազգային բակալավրիատ (IB) ծրագրերի հետ, որոնք ներառում են միայն դասընթացների արժեքը։
*Վճարված գումարները վերադարձի կամ փոխհատուցման ենթակա չեն:

Միջին դպրոցի ուսման վճար

iLowerSecondary և iGCSE  միջին դպրոցի ծրագրերի ամսական վճարը 2020-2021 ուստարվա համար կազմում է 85,000 ՀՀ դրամ:
*Վճարված գումարները վերադարձի կամ փոխհատուցման ենթակա չեն:

Կրտսեր դպրոցի ուսման վճար

iPrimary կրտսեր դպրոցի ծրագրի ամսական վճարը 2020-2021 ուստարվա համար կազմում է 65,000 ՀՀ դրամ:
*Վճարված գումարները վերադարձի կամ փոխհատուցման ենթակա չեն:

Ավագ դպրոցի կրթաթոշակներ

BISA-ի սկզբունքներից մեկը բարձր առաջադիմությամբ աշակերտներին պարգևատրելն է: Առաջին ուսումնական տարվա վերջում առավելագույն միավորներ ստացած աշակերտները հնարավորություն ունեն ստանալու մինչև 90% կրթաթոշակ: Կրթաթոշակները վերանայվում են յուրաքանչյուր կիսամյակ: