Ընթացակարգ

 

Մենք փնտրում ենք աշակերտների, ովքեր իրենց վերլուծական մտածելակերպով և ինքնուրույն աշխատելու ունակությամբ, անձնային հատկանիշներով և նախկին ձեռքբերումներով ներդրում կունենան BISA-ի ուսումնական և հասարակական գործընթացներին:

 

Ժամանակացույց

 

2019թ. Բաց դռների օրերը իրականացվել են Հուլիս և Օգոստոս ամիսներին: Բաց դռների օրերի ժամանակացույցին ծանոթանալու համար հետևեք մեզ Facebook-ում, Instagram-ում և Նորություններ բաժնում:

  • Բաց դռների օր: Հուլիս և Օգոստոս
  • Դիմումի ներկայացում: Հուլիսի 2 — Օգոստոսի 15, 2019
  • Դիմումի վերջնաժամկետ: Օգոստոսի 25, 2019
  • Քննությունների փուլ: Օգոստոս 20 — 29, 2019
  • Արդյունքների հրապարակում: Օգոստոս 30, 2019
  • Պայմանագրերի կնքում: Սեպտեմբեր 1 — 7, 2019
  • Աշնանային կիսամյակի սկիզբ: Սեպտեմբեր 9, 2019

Ուսման Վարձ
և Կրթաթոշակ

 
Միջազգային A-Levels ծրագիր

IA-level ծրագրի տարեկան ուսման վարձը կազմում է 1 100 000 (մեկ միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Ուսման վարձն իր մեջ ներառում է IA-level դասընթացներն ու տարեվերջյան ավարտական քննությունները, TOEFL/IELTS և SAT քննությունների նախապատրաստական դասընթացները, ինչպես նաև արտասահմանում ուսումը շարունակելու խորհրդատվության ծառայությունը: Բավական է համեմատել այսքանը 8,000-ից 30,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ IA-Level և Միջազգային բակալավրիատ (IB) ծրագրերի հետ, որոնք ներառում են միայն դասընթացների արժեքը։
*Վճարված գումարները վերադարձի կամ փոխհատուցման ենթակա չեն:

Միջին դպրոցի Ծրագիր

2018-2019 ուստարվա համար միջին դպրոցի KS3 ծրագրի ամսական վճարը 5-րդ և 6-րդ դասարաններում կազմում է 35 000 ՀՀԴ,
իսկ 7-րդ դասարանում՝ 47 000 ՀՀԴ:
*Վճարված գումարը ետ վերադարձման ենթակա չէ:

Կրթաթոշակ

BISA-ի սկզբունքներից մեկն այն է, որ աշակերտի առաջադիմությունը պեպք է պարգևատրվի: Առավելագույն միավորներ ստացած աշակերտները հնարավորություն ունեն ստանալու մինչև 90% կրթաթոշակ: Կրթաթոշակները վերանայվում են տարին երկու անգամ՝ աշակերտների առաջադիմությանը համապատասխան:

Դիմում Հայտ

 

Լրացնել դիմում հայտը և այցելել դպրոց դիմումը ամբողջականացնելու համար: Դիմում հայտին կից պետք է ներկայացնել նաև 3×4 երկու լուսանկար՝ անձնագրային լուսանկարի ձևաչափով, ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի պատճենը, ծնողների անձնագրերի պատճենները, 2017-2019 ուստարիների գնահատականների ամփոփաթերթիկների պատճենները, վկայականների, հավաստագրերի, դիպլոմների, պատվոգրերի, գովասանագրերի, շնորհակալագրերի կամ այլ նմանատիպ փաստաթղթերի պատճենները (եթե առկա են), 2 երաշխավորագիր նախկին ուսհաստատություններից:

 ԱրականԻգականԱյլ


 

Հեռախոս:

 

(+374) 43 509709

 

BISA Կենտրոն

Հայաստան, Երեվան

Բաղրամյան 67/1

 

Գլխավոր: [email protected]

 

Ընդունելություն: [email protected]