Կրտսեր դպրոց

 

Pearson Edexcel iPrimary ծրագրի տևողությունը 5 տարի է՝ նախատեսված 5-9 տարեկան երեխաների համար: Այն կիրառվում է միջազգային կրտսեր դպրոցներում, որոնք դասավանդում են Մեծ Բրիտանիայի ուսումնական ծրագրով: Կրտսեր դպրոցն ավարտելուց հետո աշակերտները շարունակում են ուսումը KS3 միջին դպրոցի ծրագրով:

Կից հղմամբ կարող եք ծանոթանալ կրտսեր դպրոցի ծրագրին, ընդունելության ընթացակարգին և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին:

BISA կրտսեր դպրոցի տեղեկատու

Նախակրթարան

iPrimary նախակրթարանում 5 տարեկան երեխաներն ուսումնասիրում են 3 հիմնական առարկաներ՝ անգլերեն, մաթեմատիկա և շրջակա աշխարհ՝ հավելված արվեստի և երաժշտության դասերով: Դասերը շաբաթական 5 օր են, ժամը՝ 10:00-14:00:

1-5-րդ դասարաններ

1-4-րդ դասարաններում աշակերտներն ուսումնասիրում են 3 հիմնական առարկաներ՝ անգլերեն, մաթեմատիկա և շրջակա աշխարհ (Science)՝ հավելված արվեստի և երաժշտության դասերով: Դասերը շաբաթական 5 օր են՝ 2 դասաժամով, ժամը՝ 14:30-16:15:

Միջազգային վկայականներ

4-րդ դասարանի ավարտին աշակերտներն հանձնում են Pearson Edexcel պաշտոնական քննությունները 3 հիմնական առարկաներից և ստանում միջազգային ճանաչում ունեցող iPrimary վկայականները տվյալ առարկաներից:

iPrimary նախակրթարան

BISA-ի նախակրթարանը կամ iPrimary Pre-school-ը միամյա ծրագիր է՝ նախատեսված 5 տարեկան երեխաների համար, որի շրջանակներում աշակերտներն ուսումնասիրում են 3 հիմնական առարկաներ`

 1. Անգլերեն
 2. Մաթեմատիկա
 3. Շրջակա աշխարհ

Կրթական ծրագիրը հավելված է արվեստի, յոգայի և երաժշտության դասերով:

Քանի որ ուսուցումը կատարվում է անգլերեն լեզվով, դիմորդները պետք է ունենան անգլերենի իմացության առնվազն A1/B2 մակարդակ:

BISA-ի նախակրթարանին դիմելու համար հարկավոր է՝

 • Լրացնել դիմում հայտը
 • Կատարել դիմում հայտի վճարումը (վճարված գումարը վերադարձման ենթակա չէ՝ անկախ ընդունելության արդյունքներից)
 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը սկան տարբերակով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին
 • Հանձնել ընդունելության քննություն անգլերեն առարկայից
 • Բարեհաջող անցնել հարցազրույցի փուլը
iPrimary 1-5-րդ դասարաններ

BISA-ի կրտսեր դպրոցը քառամյա ծրագիր է՝ նախատեսված 6-9 տարեկանների համար, որի շրջանակներում աշակերտներն ուսումնասիրում են 3 հիմնական առարկաներ`

 1. Անգլերեն
 2. Մաթեմատիկա
 3. Շրջակա աշխարհ

Կրթական ծրագիրը հավելված է արվեստի, յոգայի և երաժշտության դասերով:

Քանի որ ուսուցումը կատարվում է անգլերեն լեզվով, դիմորդները պետք է ունենան անգլերենի իմացության առնվազն A1/B2 մակարդակ:

BISA-ի կրտսեր դպրոցին դիմելու համար հարկավոր է՝

 • Լրացնել դիմում հայտը
 • Կատարել դիմում հայտի վճարումը (վճարված գումարը վերադարձման ենթակա չէ՝ անկախ ընդունելության արդյունքներից)
 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը սկան տարբերակով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին
 • Հանձնել ընդունելության քննություն անգլերեն առարկայից
 • Բարեհաջող անցնել հարցազրույցի փուլը
Միջազգային վկայական

4-րդ դասարանի պաշտոնական ավարտական քննությունների հիման վրա աշակերտները ստանում են միջազգային ճանաչում ունեցող iPrimary  վկայականներ:

Pearson-ի կողմից ստուգվող և գնահատվող այս քննությունները համապատասխանում են միջազգային խիստ ստանդարտներին և առանձնանում են միջազգային ուսանողների համար նախատեսված գնահատման համակարգով:

iPrimary ուսումնական ծրագիրն աշակերտներին ապահովում է հետագա ուսումնառության՝ մասնավորապես միջին դպրոցի KS3 ծրագրի համար անհրաժեշտ հմտություններով և գիտելիքներով: