Upcoming Events

 

Careers

Apply Now!

 
 

Middle School Chemistry Teacher: read here

Middle School Mathematics Teacher: read here

Ավագ դպրոցի ուսուցիչներ՝ ազգային ծրագրով հետևյալ առարկաները դասավանդելու համար՝ Մաթեմատիկա, Հայոց լեզու և գրականություն, Ռուսաց լեզու, Աշխարհագրություն, Քիմիա, Կենսաբանություն, Ֆիզիկա, Պատմություն, Ինֆորմատիկա, Հասարակագիտություն, Ֆիզկուլտուրա և ՆԶՊ՝ կարդալ ավելին