Ավագ Դպրոց

 

IAL-ը (International Advanced Level) ավագ դպրոցի եռամյա ծրագիր է, որի շրջանակներում աշակերտները սովորում են 3 մասնագիտական առարկաներ: BISA-ն ծրագիրը հավելել է անգլերեն լեզվի, IELTS/TOEFL և  SAT նախապատրաստական դասընթացներով, որոնք պարտադիր նախապայման են հանդիսանում արտասահմանյան բուհեր դիմելիս:

Կից հղմամբ կարող եք ծանոթանալ ավագ դպրոցի ծրագրին, ընդունելության ընթացակարգին և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին՝

BISA ավագ դպրոցի տեղեկատու

Տեղեկատվական
Տեխնոլոգիաներ

3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկաներ:

Բիզնես և Տնտեսագիտություն

3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկաներ:

Բնական գիտություններ/Քիմիա/Ֆիզիկա

3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկաներ:

Մաթեմատիկա/Ֆիզիկա

3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկաներ:

Հասարակագիտություն

3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 4 առարկաներ:

Հումանիտար

3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկաներ:

Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաներ

Դասընթացի նկարագիր:
3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկաներ:

Առարկաներ:
ՏՏ հոսքում կան 3 մասնագիտական առարկաներ և ընդհանուր անգլերենի դասընթաց:

IAL Մաթեմատիկա
IAL Խորացված մաթմատիկա
IAL Բիզնես
Անգլերեն լեզու

Պահանջներ
Դպրոց դիմելու համար հարկավոր է՝

Լրացնել առցանց դիմում հայտը. Կատարել դիմում հայտի վճարումը: Գրանցման վճարը կազմում է 15 000 ՀՀԴ (վերադարձի ենթակա չէ):
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացնել դպրոց կամ սկան տարբերակով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին:
Հանձնել քննություններ անգլերեն և մաթեմատիկա առարկաներից:
Բարեհաջող անցնել հարցազրույցի փուլը:
ՏՏ հոսքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն ինֆորմացիայի համար ներբեռնել բուկլետը: Սեղմեք այստեղ ընդունելության մասին տեղեկանալու համար:

Բիզնես և Տնտեսագիտություն

Դասընթացի նկարագիր:
3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկաներ քննություններ:

Առարկաներ:
Բիզնես և տնտեսագիտություն հոսքում կան 3 մասնագիտական առարկաներ և ընդհանուր անգլերենի դասընթաց:

IAL Բիզնես
IAL Մաթեմատիկա
IAL Տնտեսագիտություն
Անգլերեն լեզու

Պահանջներ
Դպրոց դիմելու համար հարկավոր է՝

Լրացնել դիմում հայտը։ Կատարել դիմում հայտի վճարումը: Գրանցման վճարը կազմում է 15 000 ՀՀԴ (վերադարձի ենթակա չէ):
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացնել դպրոց կամ սկան տարբերակով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին:
Հանձնել քննություններ անգլերեն և մաթեմատիկա առարկաներից:
Բարեհաջող անցնել հարցազրույցի փուլը:
Բիզնես և տնտեսագիտություն հոսքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն ինֆորմացիայի համար ներբեռնել բուկլետը: Սեղմեք այստեղ ընդունելության մասին տեղեկանալու համար:

Բնական գիտություններ/Քիմիա/Ֆիզիկա

Դասընթացի նկարագիր:
3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկաներ քննություններ:

Առարկաներ:
Բնագիտական հոսքում կան 3 մասնագիտական առարկաներ և ընդհանուր անգլերենի դասընթաց:

IAL Կենսաբանություն
IAL Քիմիա
IAL Մաթեմատիկա/Ֆիզիկա
Անգլերեն լեզու

Պահանջներ
Դպրոց դիմելու համար հարկավոր է՝

Լրացնել դիմում հայտը։ Կատարել դիմում հայտի վճարումը: Գրանցման վճարը կազմում է 15 000 ՀՀԴ (վերադարձի ենթակա չէ):
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացնել դպրոց կամ սկան տարբերակով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին:
Հանձնել քննություններ անգլերեն և մաթեմատիկա առարկաներից:
Բարեհաջող անցնել հարցազրույցի փուլը:
Բնագիտական հոսքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն ինֆորմացիայի համար ներբեռնել բուկլետը: Սեղմեք այստեղ ընդունելության մասին տեղեկանալու համար:

IAL Մաթեմատիկա/Ֆիզիկա

Դասընթացի նկարագիր:
3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկաներ քննություններ:

Առարկաներ։
Բնագիտական հոսքում կան 3 մասնագիտական առարկաներ և ընդհանուր անգլերենի դասընթաց:

IAL Ֆիզիկա
IAL Մաթեմատիկա
IAL Խորացված մաթեմատիկա
Անգլերեն լեզու

Պահանջներ
Դպրոց դիմելու համար հարկավոր է՝

Լրացնել դիմում հայտը։ Կատարել դիմում հայտի վճարումը: Գրանցման վճարը կազմում է 15 000 ՀՀԴ (վերադարձի ենթակա չէ):
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացնել դպրոց կամ սկան տարբերակով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին:
Հանձնել քննություններ անգլերեն և մաթեմատիկա առարկաներից:
Բարեհաջող անցնել հարցազրույցի փուլը:
Ֆիզմաթ հոսքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն ինֆորմացիայի համար ներբեռնել բուկլետը: Սեղմեք այստեղ ընդունելության մասին տեղեկանալու համար:

Հասարակագիտություն

Դասընթացի նկարագիր:
3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 4 առարկաներ քննություններ:

Առարկաներ:
Հասարակագիտական հոսքում կան 4 մասնագիտական առարկաներ:

IAL Պատմություն
IAL Քաղաքականություն
IAL Հոգեբանություն
Անգլերեն լեզու

Պահանջներ
Դպրոց դիմելու համար հարկավոր է՝

Լրացնել դիմում հայտը։ Կատարել դիմում հայտի վճարումը: Գրանցման վճարը կազմում է 15 000 ՀՀԴ (վերադարձի ենթակա չէ):
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացնել դպրոց կամ սկան տարբերակով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին:
Հանձնել քննություններ անգլերեն և մաթեմատիկա առարկաներից:
Բարեհաջող անցնել հարցազրույցի փուլը:
Հասարակագիտական հոսքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն ինֆորմացիայի համար ներբեռնել բուկլետը: Սեղմեք այստեղ ընդունելության մասին տեղեկանալու համար:

Հումանիտար

Դասընթացի նկարագիր։
3 տարի տևողությամբ ծրագիր է, որի ընթացքում աշակերտները ուսումնասիրում են 3 առարկաներ քննություններ:

Առարկաներ։
Հումանիտար հոսքում կան 3 մասնագիտական առարկաներ:

IAL Անգլերեն գրականություն
IAL Անգլերեն լեզու
IAL Պատմություն

Պահանջներ

Դպրոց դիմելու համար հարկավոր է՝

Լրացնել դիմում հայտը։ Կատարել դիմում հայտի վճարումը: Գրանցման վճարը կազմում է 15 000 ՀՀԴ (վերադարձի ենթակա չէ):
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացնել դպրոց կամ սկան տարբերակով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին:
Հանձնել քննություններ անգլերեն և մաթեմատիկա առարկաներից:
Բարեհաջող անցնել հարցազրույցի փուլը:
Հումանիտար հոսքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն ինֆորմացիայի համար ներբեռնել բուկլետը: Սեղմեք այստեղ ընդունելության մասին տեղեկանալու համար: